Käyttöehdot

Yleistä

Käyttöehdot koskevat tätä Loimaan 2. Uuden apteekin (myös "palveluntarjoaja") verkkokauppaa (myös "palvelu"). Palvelun omistaa Loimaan 2. Uusi apteekki.

Verkkokaupan käyttäminen edellyttää käyttöehtojen hyväksymistä.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua sen ohjeiden mukaisesti.

Käyttäjän tulee täyttää tilaus- ja toimitusehdoissa mainitut vaatimukset.

Käyttäjä sitoutuu antamaan itsestään totuudenmukaisia tietoja palvelun rekisteröitymislomakkeella ja muuttamaan mahdolliset virheelliset tiedot viivytyksettä.

Käyttäjä hyväksyy tilausta koskevat tilaus- ja toimitusehdot.

Käyttäjä hyväksyy palveluntarjoajan toimesta tehdyt muutokset asiakkuuteensa.

Käyttäjä vastaa palveluntarjoajan ja sen yhteistyökumppaneiden tekijänoikeuksilla suojatun materiaalin luvattomasta käyttämisestä aiheutuvista seuraamuksista.

Palveluntarjoajan vastuu

Palveluntarjoaja vastaa kaikesta palvelussa esitettävästä sisällöstä.

Palveluntarjoaja vastaa, että kaikki palvelussa esitettävä sisältö (kuvat yms.) on Suomen lakien mukaista.

Palvelutarjoajalla on oikeus muuttaa ja päivittää ja korjata palvelun sisältöä ja/tai sääntöjä ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille.

Palveluntarjoaja ei vastaa ulkopuolisten palveluiden tai yritysten esittämästä virheellisestä palvelua koskevasta informaatiosta.

Palveluntarjoaja vastaa sille kertyvistä kaikista asiakastiedoista ja niiden asianmukaisesta säilyttämisestä.

Palveluntarjoaja voi tarvittaessa peruuttaa tilauksen tai evätä asiakkuuden. Väärinkäytöksistä ilmoitetaan aina viranomaisille.

Palvelun immateriaalioikeudet

Kaikki palvelussa esitetyt kuva- ja tekstimateriaalit ovat palveluntarjoajan ja/tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Tekijänoikeuksilla suojatun kuva- ja tekstimateriaalin luvaton käyttö tai kopiointi on kielletty.

Sivustolla käytettävät evästeet

Apteekki käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie). Alla erittely käytetyistä evästeistä sekä näiden käyttötarkoituksesta. Osa evästeistä on välttämättömiä sivuston perustoiminnallisuuden takaamiseksi.
Ei-välttämättömistä evästeistä voidaan kieltäytyä evästeilmoituksen valinnalla. Evästeilmoituksen saa avattua uudelleen sivun alatunnisteen linkistä.

Välttämättömät evästeet

Sivuston toiminallisuuden kannalta sivusto käyttää seuraavia evästeitä:

Nimi Kuvaus
csrftoken CSRF (Cross Site Request Forgery) -tietoa käytetään varmistamaan että yhteyspuolet käyttäjän ja palvelimen säilyvät samoina, ja että käyttäjä tai palvelin ei muutu käytön aikana.
sessionid Istuntotunniste. Tätä käytetään varmistamaan että käyttäjän istuntoa ei voida kaapata.
cookieconsent_status Evästehyväksynnän tila jos valinta on tehty.

Evästeiden hallinnointi

Evästeilmoituksen valinnan lisäksi evästeitä voidaan hallinnoida selaimen asetuksilla ja liitännäisillä.

Selaimen asetukset: Useimmissa selaimissa on mahdollisuus käyttää asetusta, joka estää tietokonettasi hyväksymästä evästeitä. Silloin osa tämän sivuston (ja muiden sivustojen) toiminnoista ei välttämättä toimi oikein, mikä saattaa vaikuttaa haitallisesti sivuston käyttökokemukseen.

Tietosuoja ja tietojen käsittely palvelussa

Palveluntarjoaja huolehtii asianmukaisesti asiakastietojen käsittelystä ja säilyttämisestä. Palveluntarjoajan keräämistä ja tallentamista asiakastiedoista voi lukea lisää tietosuojaselosteesta.